Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Konkurs ofert - składanie ofert

31.10.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki przypomina, że oferty na postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej składane powinny być zgodnie z miejscem składania wskazanym w ogłoszeniu.

Wykaz postępowań odwołanych

27.10.2011
Rodzaj świadczenia Kod Data odwołania Nowe postępowania Kod Data ogłoszenia
0405 05-12-000046/REH/05/1/05.2300.026.02/1 19.10.2011 05-12-000140/REH/05/1/05.2300.026.02/1 20.10.2011
0405 05-12-000056/REH/05/1/05.2300.021.02/1 19.10.2011 05-12-000139/REH/05/1/05.2300.021.02/1 19.10.2011
0410 05-12-000131/PRO/10/1/10.7940.159.02/1 20.10.2011 05-12-000143/PRO/10/1/10.7940.159.02/1 20.10.2011
0404 05-12-000368/PSY/04/1/04.4900.008.03/1 26.10.2011 05-12-000510/PSY/04/1/04.4900.008.03/1 26.10.2011
0404 05-12-000369/PSY/04/1/04.4900.008.03/1 26.10.2011 05-12-000506/PSY/04/1/04.4900.008.03/1 26.10.2011
0404 05-12-000393/PSY/04/1/04.1700.001.02/1 26.10.2011 05-12-000508/PSY/04/1/04.1700.001.02/1 26.10.2011
0404 05-12-000463/PSY/04/1/04.1700.001.02/1 26.10.2011
0404 05-12-000405/PSY/04/1/04.4900.008.03/1 26.10.2011 05-12-000507/PSY/04/1/04.4900.008.03/1 26.10.2011
0404 05-12-000406/PSY/04/1/04.4900.008.03/1 26.10.2011 05-12-000505/PSY/04/1/04.4900.008.03/1 26.10.2011
0404 05-12-000448/PSY/04/1/04.4900.008.03/1 26.10.2011 05-12-000509/PSY/04/1/04.4900.008.03/1 26.10.2011
0404 05-12-000454/PSY/04/1/04.4900.008.03/1 26.10.2011 05-12-000511/PSY/04/1/04.4900.008.03/1 26.10.2011
0411 05-12-000534/SOK/11/1/11.0000.048.02/1 03.11.2011 05-12-000571/SOK/11/1/11.0000.048.02/1 03.11.2011
0411 05-12-000535/SOK/11/1/11.0000.047.02/1 03.11.2011 05-12-000572/SOK/11/1/11.0000.047.02/1 03.11.2011
0415 05-12-000595/OPH/15/1/15.2180.027.04/1 08.11.2011 05-12-000603/OPH/15/1/15.2180.027.04/1 08.11.2011
0415 05-12-000600/OPH/15/1/15.2180.027.04/1 08.11.2011 05-12-000602/OPH/15/1/15.2180.027.04/1 08.11.2011
0404 05-12-000508/PSY/04/1/04.1700.001.02/1 08.11.2011 05-12-001451/PSY/04/1/04.1700.001.02/1 08.11.2011
05-12-001452/PSY/04/1/04.1700.001.02/1 08.11.2011

Konkurs ofert na pierwsze półrocze 2012 w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA

27.10.2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 27.10.2011 roku opublikowane zostały w przeglądarce postępowań, postępowania konkursowe na pierwsze półrocze 2012 w rodzaju: Leczenie szpitalne - chemioterapia.

Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie leczenia jednego dnia

26.10.2011

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ wraz za komunikatem Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie leczenia jednego dnia, zwraca szczególną uwagę Świadczeniodawców, że w projekcie Zarządzenia, nie ma wpisu o kodzie HP.1.6- Zakład udzielający świadczeń jednodniowych dot. części VI kodu resortowego (kody określające charakter jednostki organizacyjnej).

Warunek posiadania w RZOZ apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej (Hospitalizacja Planowa)

26.10.2011

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne na lata 2012 i następne uprzejmie informuje, że zgodnie Zarządzeniem Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r., w załączniku nr 3 – Hospitalizacja Planowa, określającym Warunki Wymagane, Świadczeniodawcy winni mieć aptekę szpitalną lub dział farmacji szpitalnej w RZOZ Świadczeniodawcy, w części VIII kodu resortowego (4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej).

Leczenie szpitalne w zakresach: KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 oraz E23,E24,E25,E26

26.10.2011

ŁOW NFZ informuje Świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie: KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 oraz KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E23,E24,E25,E26 na 2012 rok i lata następne, iż zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego winni mieć w lokalizacji blok operacyjny.

Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień na rok 2012 i lata następne - przepisy prawne

26.10.2011

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień na rok 2012 i lata następne uprzejmie informuje o obowiązujących Państwa przepisach prawa:

Ratownictwo Medyczne – zebranie informacyjne w związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych

26.10.2011

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu  28 października 2011 w siedzibie Oddziału Funduszu przy ul. Kopcińskiego 56 w sali konferencyjnej (pokój 218) odbędzie się spotkanie informacyjne z związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne