Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie umów obowiązujących od 1 lutego 2012 - wybrane rodzaje świadczeń

10 luty 2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców, którzy złożyli prawidłowy wniosek w sprawie rachunku bankowego do podpisywania umów z okresem obowiązywania od 1 lutego 2012 r. w następujących rodzajach świadczeń:

  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 
  • rehabilitacja lecznicza

Odbiór aneksów odbywać się  będzie w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107, I piętro Dział Obsługi Umów od dnia 13 lutego 2012 r.