Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kolejki oczekujących – zmiany od lutego 2012 r.

09 luty 2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że od okresu sprawozdawczego luty 2012 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  13 września 2011 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji

oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1273), zmianie ulega zakres danych sprawozdawczych dotyczących list oczekujących.

W załączeniu informacja dotycząca przygotowania sprawozdań z zakresu list oczekujących.