Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, adres: ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa