Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ realizuje zarządzenia Prezesa NFZ związane z podniesieniem wyceny punktowej świadczeń od 1 lipca 2017 r. Zmiana planu finansowego ŁOW NFZ pozwoli, między innymi, na sfinansowanie podwyższonej wyceny świadczeń i wartości umów z placówkami medycznymi w Łódzkiem. Dodatkowe pieniądze trafią wkrótce do szpitali i poradni w regionie.