Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2022.

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego. usługi przetarg nieograniczony 2 152 000,00 zł II kwartał 2022 r.
2. Zakup i dostawa 50 zestawów komputerowych. dostawy tryb podstawowy 195 000,00 zł II kwartał 2022 r.
3. Ochrona fizyczna osób i mienia. usługi tryb podstawowy 431 000,00 zł. III kwartał 2022 r.
4. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych. usługi tryb podstawowy 594 000,00 zł. III kwartał 2022 r.
5. Usługa wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanego API. usługi tryb podstawowy 700 000,00 zł. III kwartał 2022 r.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień, przewiduje przeprowadzić w roku 2021 na rok 2022 - na podstawie zatwierdzonego Planu finansowego na 2022 r.  - AKTUALIZACJA

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Ochrona fizyczna osób i mienia usługi tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 333 000,00 zł IV kwartał 2021 r.
2. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych usługi tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 521 500,00 zł IV kwartał 2021 r.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2021.

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Wymiana okien piwnicznych wraz z likwidacją studzienek. roboty budowlane tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 230 000,00 zł III kwartał 2021 r.
2. Zakup komputerów przenośnych /komputerów All-in-One/stacji ThinClient dostawy tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 396 000,00 zł III kwartał 2021 r.
3. Zakup macierzy dyskowej. dostawy tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Pzp 450 000,00 zł III kwartał 2021 r.

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić na rok 2021.

L.p.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Utrzymanie czystości w obiektach i na terenach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia.
usługi zapytanie o cenę 420 000,00 zł IV kwartał 2020r.
2. Ochrona fizyczna osób i mienia w lokalizacjach Łódzkiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ mieszczących się w Łodzi przy ul. Targowej 35,
ul. Kopcińskiego 58 oraz
Wydawniczej 8 i 12.
usługi usługi społeczne 320 000,00 zł IV kwartał 2020 r.
3. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. usługi usługi społeczne 350 000,00 zł IV kwartał 2020 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, publikuje zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843) plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2020. 

L.p.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Utrzymanie czystości w obiektach i na terenach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. usługi usługi społeczne 396 743,19 zł IV kwartał 2019 r.
2. Ochrona fizyczna osób i mienia w lokalizacjach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ mieszczących się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 i 58 oraz Wydawniczej 8 i 12. usługi usługi społeczne 263 369,55 zł IV kwartał 2019 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić na rok 2019, zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) .

L.p.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Utrzymanie czystości w obiektach i na terenach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. usługi zapytanie o cenę 390 000,00 zł IV kwartał 2018 r.
2. Ochrona fizyczna osób i mienia w lokalizacjach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ mieszczących się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 i 58 oraz Wydawniczej 8 i 12. usługi usługi społeczne 260 000,00 zł IV kwartał 2018 r.
3. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. usługi usługi społeczne 1 850 000,00 zł IV kwartał 2018 r.

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić na rok 2018, zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) .

L.p.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Świadczenie usług sprzątania obiektów i terenów ŁOW NFZ usługi Przetarg nieograniczony 450 000,00 zł IV kwartał 2017 r.
2. Świadczenie usług ochrony osób i mienia ŁOW NFZ usługi Procedura zgodna z art. 138o ustawy Pzp 300 000,00 zł IV kwartał 2017 r.
3. Świadczenie usług pocztowych usługi Przetarg nieograniczony 1 150 000,00 zł IV kwartał 2017 r.
4. Remont obiektów ŁOW NFZ w Łodzi roboty budowlane Przetarg nieograniczony 200 000,00 zł II kwartał 2018 r.

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić na rok 2017, zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) .

L.p.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (brutto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Świadczenie usług sprzątania obiektów i terenów ŁOW NFZ usługi Przetarg nieograniczony 400 000,00 zł IV kwartał 2016 r.
2. Świadczenie usług ochrony osób i mienia ŁOW NFZ usługi Procedura zgodna z art. 138o ustawy Pzp 350 000,00 zł IV kwartał 2016 r.
3. Świadczenie usług w zakresie udzielania informacji telefonicznej usługi Przetarg nieograniczony 170 000,00 zł IV kwartał 2016 r.
4. Remont pomieszczeń ŁOW NFZ przy ul. Wydawniczej 8, remont pomieszczeń piwnicznych i drzwi wejściowych w budynku ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 58 oraz remont ogrodzenia terenu ŁOW NFZ roboty budowlane Przetarg nieograniczony 317 000,00 zł II kwartał 2017 r.

 

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy