Skip to main content

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu nfz-lodz.pl

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu. Dbamy o to, by informacje, które publikujemy, były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców.

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-08-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej:

 • zamieszczone publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo,
 • występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
 • część grafik opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących oraz opisu alternatynego.

Zmiany wprowadzane są sukcesywnie.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2024-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Cele ŁOW NFZ przy tworzeniu strony internetowej:

 • łatwość w użyciu, czytelność i zrozumiałość
 • pomocność w życiu codziennym
 • dostępność dla wszystkich bez względu na wiek czy poziom sprawności.

Działania podejmowane przez ŁOW NFZ przy tworzeniu strony internetowej:

 • piszemy prostym, powszechnie zrozumiałym językiem
 • dzielimy treści na krótkie akapity, używamy krótkich zdań
 • umieszczamy ważne linki w osobnych akapitach, które są dobrze widoczne
 • na każdej stronie (poza stroną główną) umieściliśmy ścieżkę okruszków, dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu
 • internauta może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab”
 • szybki dostęp do głównej treści
 • dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki temu informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących

Skróty klawiaturowe

 • ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu)
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
 • na stronie internetowej kontrast w większości spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Joanna Smorawska-Szewczyk
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 42 275-40-29

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • złożyć wniosek o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Tryb rozpatrywania żądania:

 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • Jeśli podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
 • Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
Sala Obsługi Klientów ul. Targowa 35

Dojazd:

 • własnym transportem - parking przy budynku
 • tramwajami linii: 8, 10, 14
 • autobusami linii: 80, 83

Komunikacja na zewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • Przed budynkiem jest parking, po lewej stronie jest wydzielone i oznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W pobliżu siedziby, przy Placu Zwycięstwa, jest bezpłatny parking.
 • Chodnik, który prowadzi do budynku, nie ma ścieżki naprowadzającej dla niewidomych/słabowidzących.
 • Przy wejściu głównym od ul. Targowej, po lewej stronie jest niski długi podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Sala obsługi klientów jest na parterze.
 • Drzwi wejściowe do sali obsługi klientów umożliwiają przejechanie wózkiem inwalidzkim.
 • Zapewniamy pomoc pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia przy wejściu do budynku, prosimy to wcześniej uzgodnić telefonicznie.
 • Przed wejściem do budynku umieszczony został TOTUPOINT przekazujący informacje o lokalizacji obiektu.

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych (umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim) – szerokość min. 200 cm
 • drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości (co najmniej 90 cm)
 • brak progów
 • brak różnic poziomów podłóg
 • winda umożliwia wjazd na wózku inwalidzkim
 • nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Toalety – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednie ulokowanie i oznakowanie toalet
 • odpowiednie rozmieszczenie sanitariatów i wymiary pomieszczenia, co umożliwia korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim
 • toalety mają udogodnienia, które ułatwiają korzystanie z nich (uchwyty, poręcze)
 • dysponujemy toaletą przystosowaną dla osób ze stomią

Informacje dodatkowe:

 • Sale konferencyjne są przystosowane do organizacji wydarzeń z udziałem osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania:

 • Zapewniamy możliwość skorzystania ze stanowiska z biurkiem z regulacją wysokości, które umożliwia dopasowanie poziomu blatu do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo.
 • Na Sali Obsługi Klientów funkcjonuje automat kolejkowy oraz system informacji głosowej.
 • Jeden z pracowników posługuje się językiem migowym.
 • Dysponujemy stanowiskiem wyposażonym w pętlę indukcyjną.
 • Sala Obsługi Klientów wyposażona jest w zestaw do reanimacji.
 • Sala Obsługi Klientów została dostosowana zaadaptowana akustycznie do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Stanowiska obsługi klientów wyposażone są w ramki do podpisu oraz lupy dla osób słabowidzących oraz niewidomych.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź

Dojazd:

 • własnym transportem - parking przy budynku
 • tramwajami linii: 8, 9, 10, 14
 • autobusami linii: 60, 70, 80, 96.

Komunikacja na zewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • Przed budynkiem jest parking, z wydzielonym i oznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.
 • W pobliżu miejsca parkingowego jest wejście do windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Chodnik, który prowadzi do budynku, nie ma ścieżki naprowadzającej dla niewidomych/słabowidzących.
 • Kancelaria ogólna jest na parterze.
 • Do budynku głównego można wejść bezpośrednio z parkingu, na którym nie ma barier architektonicznych.
 • Przy drzwiach głównych oraz przy drzwiach na poszczególnych kondygnacjach są domofony, które umożliwiają kontakt z pracownikami.
 • Zapewniamy pomoc pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia przy wejściu do budynku, prosimy to wcześniej uzgodnić telefonicznie.

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • Do kancelarii ogólnej można wjechać bezpośrednio z windy.
 • Ciągi komunikacyjne są odpowiedniej szerokości, umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim, drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości.
 • Winda umożliwia wjazd na wózku inwalidzkim.

Toalety – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednie ulokowanie i oznakowanie toalet
 • odpowiednie rozmieszczenie sanitariatów i wymiary pomieszczenia, co umożliwia korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim
 • toalety mają udogodnienia, które ułatwiają korzystanie z nich (uchwyty, poręcze)

Informacje dodatkowe:

 • Sala konferencyjna jest przystosowana do organizacji wydarzeń z udziałem osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 15 - Sala Obsługi Klientów

Dojazd:

 • własnym transportem - parking przy budynku
 • autobusami linii: 0, 2, 3, 5, 6, 7 i 8

Komunikacja na zewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • Przed budynkiem jest parking, po prawej stronie jest wydzielone i oznaczone miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Chodnik, który prowadzi do budynku, nie ma ścieżki naprowadzającej dla niewidomych/słabowidzących
 • Do budynku wchodzi się z poziomu chodnika.
 • Drzwi wejściowe do budynku umożliwiają przejazd wózkiem inwalidzkim.
 • Zapewniamy pomoc pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia przy wejściu do budynku, prosimy to wcześniej uzgodnić telefonicznie

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • Po wejściu do budynku po lewej stronie jest winda, którą można wjechać na drugie piętro (drzwi windy szerokości 90 cm).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Ciągi komunikacyjne są odpowiedniej szerokości, umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Toalety – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednie oznakowanie toalet
 • odpowiednie wymiary toalet, co umożliwia korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania:

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Dysponujemy stanowiskiem wyposażonym w pętlę indukcyjną
 • Stanowiska obsługi klientów wyposażone są w ramki do podpisu oraz lupy dla osób słabowidzących oraz niewidomych.
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Delegatura w Sieradzu
98-200 Sieradz; ul. Jana Pawła II 3 - Sala Obsługi Klientów

Dojazd:

 • własnym transportem - parking przy budynku
 • autobusami linii: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, E, Z, 2BS, 101, 102, 103, 104, 105

Komunikacja na zewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • Do wejścia do budynku prowadzi podjazd.
 • Wejście ma automatyczne drzwi.
 • Chodnik, który prowadzi do budynku, nie ma ścieżki naprowadzającej dla niewidomych/słabowidzących.

Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania:

 • Po wejściu do budynku na wprost jest winda, którą można wjechać
  na drugie piętro.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Ciągi komunikacyjne są odpowiedniej szerokości, umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim
 • Przed budynkiem jest parking, z wydzielonym i oznaczonym miejscem postojowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wejściowe do budynku umożliwiają przejazd wózkiem inwalidzkim.

Dostosowanie toalet – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednie oznakowanie toalet
 • Odpowiednie wymiary toalet, co umożliwia korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania:

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Dysponujemy stanowiskiem wyposażonym w pętlę indukcyjną
 • Stanowiska obsługi klientów wyposażone są w ramki do podpisu oraz lupy dla osób słabowidzących oraz niewidomych.
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Delegatura w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 29 - Sala Obsługi Klientów

Dojazd:

 • własnym transportem - parking przy budynku
 • autobusami linii: 3, 6, 7, 10

Komunikacja na zewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • Parking przed budynkiem ma wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
 • Do wejścia do budynku prowadzi podjazd.
 • Chodnik, który prowadzi do budynku, nie ma ścieżki naprowadzającej dla niewidomych/słabowidzących
 • Drzwi wejściowe do budynku umożliwiają przejazd wózkiem inwalidzkim.
 • Sala obsługi klienta jest na parterze.

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Ciągi komunikacyjne są odpowiedniej szerokości, umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim

Toalety – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednie oznakowanie toalet
 • odpowiednie wymiary toalet, co umożliwia korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania:

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Dysponujemy stanowiskiem wyposażonym w pętlę indukcyjną
 • Stanowiska obsługi klientów wyposażone są w ramki do podpisu oraz lupy dla osób słabowidzących oraz niewidomych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna w ŁOW NFZ

Cicha godzina w ŁOW NFZ

W każdy wtorek od 14.00 do 15.00 w siedzibie głównej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ panują specjalne warunki. Światła są wygaszone lub przyciemnione, a telefony i komunikaty głosowe wyciszone. Rozmowy są prowadzone – zarówno przez pracowników, jak i klientów – w sposób cichy i niezakłócający spokoju.

Osoby ze szczególnymi potrzebami oraz ich opiekunowie mogą także skorzystać z wydłużonego, 30-minutowego czasu obsługi w odizolowanym, wyciszonym pomieszczeniu. Rezerwacja takiej wizytę odbywa się poprzez: