Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień na rok 2012 i lata następne - przepisy prawne

14 maj 2012

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień na rok 2012 i lata następne uprzejmie informuje o obowiązujących Państwa przepisach prawa:

Ratownictwo Medyczne – zebranie informacyjne w związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych

14 maj 2012

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu  28 października 2011 w siedzibie Oddziału Funduszu przy ul. Kopcińskiego 56 w sali konferencyjnej (pokój 218) odbędzie się spotkanie informacyjne z związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne 

Konkurs ofert na lata 2012-2014 w rodzaju: STM i PSY

14 maj 2012

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 24.10.2011 roku opublikowane zostały w przeglądarce postępowań postępowania konkursowe na lata 2012-2014 w rodzaju: 

Kontraktowanie na rok 2012: leczenie stomatologiczne

14 maj 2012

W związku z procesem kontraktowania świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączenie do oferty kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu zgłoszonego do realizacji świadczeń w danym zakresie:

Wymagany czas pracy w komórkach organizacyjnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza

14 maj 2012

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi określenia godzin realizacji świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w poszczególnych zakresach, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że obowiązuje literalne brzmienie aktualnych przepisów prawa w zakresie wymaganego czasu pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Komunikat o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

14 maj 2012

ŁOW NFZ uprzejmie informuje, że w zakresie wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2011 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami, oferta w formie pisemnej musi zawierać jedynie oświadczenie oferenta o wpisach do ww. rejestrów (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 a do zarządzenia).

Pomoc doraźna i transport sanitarny (neonatologiczny) – ogłoszenie konkursu ofert na lata 2012-2014

14 maj 2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20.10.2011 roku na stronie internetowej Oddziału, w przeglądarce postępowań konkursowych ogłaszanych przez ŁOW NFZ, opublikowane zostały postępowania konkursowe na lata 2012-2014 w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny (neonatologiczny)

Konkurs ofert na lata 2012-2014 w rodzaju: leczenie szpitalne: programy terapeutyczne (lekowe)

14 maj 2012

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu 20.10.2011 roku opublikowane zostały w przeglądarce postępowań, postępowania konkursowe na lata 2012-2014 w rodzaju: