Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju AOS

16.11.2011

W związku z procesem kontraktowania świadczeń w rodzaju AOS Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że czas pracy poradni wynika z sumy godzin pracy poszczególnych lekarzy spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. nr 111, poz. 653 z późn. zm.) oraz Zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 81/DSOZ/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku.

Zmiany w sprawozdawczości XML z zakresu list oczekujących od miesiąca sprawozdawczego luty 2012

15.11.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1273) od okresu sprawozdawczego luty 2012 r. zmienia się zakres przekazywania danych dotyczących list oczekujących.

Zawieranie i aneksowanie umów ZPO na 2012 r.

14.11.2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie lub aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, w następujących zakresach:

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert w rodzaju: LSZ, STM oraz PSY

08.11.2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Zdrowia postanowił przedłużyć termin składania oraz otwarcia ofert dla nw. postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie stomatologiczne, Leczenie Szpitalne – Programy Terapeutyczne (Lekowe) oraz Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Komunikat dot. wymaganego czasu pracy w komórkach organizacyjnych w rodzaju AOS na 2012

07.11.2011

W związku ze zbliżającym się kontraktowaniem świadczeń medycznych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna na 2012 rok Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że obowiązuje literalne brzmienie aktualnych przepisów prawa w zakresie wymaganego czasu pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Konkurs ofert na lata 2012-2014 w rodzaju: OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA.

04.11.2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 03.11.2011 roku opublikowane zostały w przeglądarce postępowań, postępowania konkursowe na lata 2012-2014 w rodzaju:

  • opieka paliatywna i hospicyjna

W celu pobrania zapytania ofertowego należy zalogować się do Portalu Świadczeniodawcy i części dotyczącej umów na realizacje świadczeń po wybraniu – pokaż więcej, wybrać informator o postępowaniach na rok 2012 a następnie wyszukać właściwe postępowanie i pobrać dla tego postępowania definicję.

 

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert w rodzaju: leczenie szpitalne

04.11.2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Zdrowia postanowił przedłużyć termin składania oraz otwarcia ofert dla nw. postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy terapeutyczne (lekowe)

Komunikat dotyczący sprostowania błędu

03.11.2011

W ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012 – 2014 w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie z dnia 31 października 2011 r.