Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Nowy format sprawozdań z kolejek oczekujących za miesiąc luty 2012 r. - błędy

05.03.2012

W związku z występowaniem błędów w przesyłaniu sprawozdawczości z kolejek oczekujących, wynikających z nowym formatem komunikatu sprawozdawczego XML (wersja komunikatu 5.1.5) Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, którzy w okresie 29.02-05.03 przesłali sprawozdania zawierające błędy i zostały one odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 5.03.2012 r. (godz. 10.00)

Więcej informacji nt. zmian w sprawozdawczości XML obowiązujących od miesiąca sprawozdawczego luty 2012 >>.


Sprawozdania powinny być przekazywane wg zasad określonych w Zarządzeniu nr 5/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.


Proszę o niezwłoczne uzupełnienie sprawozdawczości za przedmiotowy miesiąc.


Przypominamy, że brak poprawnej, terminowej (do 10 każdego miesiąca) i zgodnej z umową sprawozdawczości skutkować może nałożeniem kary umownej zgodnie z § 29 ust. 1 i 4 oraz § 30 ust. 1 pkt 3 lit. g „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej", stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484).


Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. (042) 275-48-90