Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana terminu rozstrzygnięcia w postępowaniach w rodzaju: AOS

24.02.2012

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Zdrowia postanowił przedłużyć termin roztrzygnięcia konkursu ofert dla postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w nw. postępowaniach:

• 05-12-001887/AOS/02/1/02.1500.001.02/1
• 05-12-001890/AOS/02/1/1
• 05-12-001891/AOS/02/1/02.1610.001.02/1
• 05-12-001892/AOS/02/1/1
• 05-12-001894/AOS/02/1/02.1616.001.02/1
• 05-12-001895/AOS/02/3/02.0000.079.02/1
• 05-12-001897/AOS/02/1/02.1600.001.02/1
• 05-12-001898/AOS/02/1/02.1640.001.02/1
• 05-12-001901/AOS/02/1/02.1271.001.02/1
• 05-12-001902/AOS/02/1/02.1616.001.02/1
• 05-12-001903/AOS/02/1/02.1600.001.02/1
• 05-12-001904/AOS/02/1/02.1120.001.02/1
• 05-12-001905/AOS/02/1/02.1020.001.02/1
• 05-12-001906/AOS/02/1/02.1020.001.02/1
• 05-12-001907/AOS/02/1/02.1020.001.02/1
• 05-12-001908/AOS/02/1/02.1641.001.02/1
• 05-12-001909/AOS/02/1/02.1640.001.02/1
• 05-12-001910/AOS/02/1/02.1500.001.02/1
• 05-12-001911/AOS/02/1/1
• 05-12-001913/AOS/02/1/02.1130.001.02/1
• 05-12-001914/AOS/02/1/02.1271.001.02/1
• 05-12-001915/AOS/02/1/02.1020.001.02/1
• 05-12-001916/AOS/02/1/02.1130.001.02/1
• 05-12-001917/AOS/02/3/02.7210.172.02/1
• 05-12-001918/AOS/02/1/02.1200.001.02/1
• 05-12-001920/AOS/02/1/02.1640.001.02/1
• 05-12-001921/AOS/02/3/02.0000.078.02/1
• 05-12-001922/AOS/02/1/02.1610.001.02/1
• 05-12-001923/AOS/02/1/02.1612.001.02/1
• 05-12-001925/AOS/02/1/02.1220.001.02/1
• 05-12-001926/AOS/02/1/02.1030.001.02/1
• 05-12-001927/AOS/02/1/02.1271.001.02/1
• 05-12-001928/AOS/02/1/02.1220.001.02/1
• 05-12-001931/AOS/02/1/02.1610.001.02/1
• 05-12-001933/AOS/02/1/02.1616.001.02/1
• 05-12-001934/AOS/02/1/02.1616.001.02/1
• 05-12-001935/AOS/02/1/02.1616.001.02/1
• 05-12-001937/AOS/02/1/02.1580.001.02/1
• 05-12-001938/AOS/02/1/02.1501.001.02/1
• 05-12-001940/AOS/02/1/02.1020.001.02/1
• 05-12-001941/AOS/02/3/02.0000.079.02/1
• 05-12-001942/AOS/02/1/02.1130.001.02/1
• 05-12-001943/AOS/02/1/02.1271.001.02/1
• 05-12-001944/AOS/02/1/02.1010.001.02/1
• 05-12-001945/AOS/02/1/02.1130.001.02/1
• 05-12-001946/AOS/02/1/02.1400.001.02/1
• 05-12-001948/AOS/02/1/02.1130.001.02/1
• 05-12-001949/AOS/02/1/02.1600.001.02/1
• 05-12-001972/AOS/02/1/02.1200.001.02/1

Nowy termin rozstrzygnięcia określony został na dzień 29.02.2012 r.