Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

SIMP – Program CHUK - wybór miejsca wykonywania świadczeń

27 luty 2012

W związku z problemami niektórych świadczeniodawców realizujących program profilaktyki chorób układu krążenia polegającymi na niemożności wyboru miejsca wykonywania świadczeń w SIMP, Łódzki Oddział  Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wynikają one  z tego, iż w umowie na 2012 r. został zawarty inny kod zakresu, niż obowiązywał Państwa w 2010 lub 2011 roku.

Aby rozwiązać tę kwestię, należy wybrać kolejno: KONFIGURACJE →  PARAMETRY → UKŁAD KRĄŻENIA →  PRODUKT KONTRAKTOWY W UMOWIE W 2012r., a następnie wybrać i zapisać właściwy dla Państwa kod zakresu: 01.0010.099.11, 01.0010.093.11 lub 01.0010.107.11.

Dla ułatwienia, ŁOW NFZ przedstawia w załączonej tabeli wykaz świadczeniodawców z przynależnym kodem zakresu w 2010, 2011 i 2012r.

tel. kontaktowy: Izabela Mosica, 042 275 48 97

Źródło: Sekcja Profilaktycznych Programów Zdrowotnych