Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Termin zamknięcia umów przesunięty na dzień 10 lutego 2012

06 luty 2012

W nawiązaniu do komunikatu ws. umów, których okres rozliczeniowy skończył się 31 grudnia 2011 r. oraz w związku z pojawieniem się na Portalu Świadczeniodawców wyników weryfikacji świadczeń za rok 2011 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że został przesunięty termin zamknięcia umów na dzień 10 lutego 2012 r. (piątek). Wprowadzanie zmian w zakwestionowanych zestawach świadczeń będzie możliwe do dnia 9 lutego 2012 r. (czwartek) do godz.16:00.

Po tym terminie nastąpi automatyczne wygenerowanie korekt, które należy złożyć w ŁOW NFZ do dnia 13 lutego 2012 r. do godz.16.00.

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej