Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Umowy, których okres rozliczeniowy skończył się 31.1.2012 r.

22.02.2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z §27 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484) ostateczne rozliczenie wykonania umów w rodzajach świadczeń:

  • leczenie szpitalne,
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
  • świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze

zawartych na okres 1.01-31.01.2012 upływa w dniu 16 marca 2012 roku, tj.  w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego.

W związku z powyższym, prosimy o uzupełnienie brakującej sprawozdawczości z ww. okresu rozliczeniowego w terminie do dnia 29 lutego 2012 r. 

Jednocześnie przypominamy o możliwości złożenia wniosku o przesunięcia środków finansowych w terminie do dnia 2 marca 2012. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Wniosek może dotyczyć:

  • przesunięcia środków tylko w ramach danego rodzaju świadczeń,
  • w przypadku lecznictwa szpitalnego – niewykorzystane środki finansowe z tzw. świadczeń nielimitowanych nie wchodzą w pulę środków mogących pokryć nadwykonania w innych zakresach świadczeń danego rodzaju,
  • niewykorzystane środki finansowe (po możliwych przesunięciach) z poszczególnych zakresów świadczeń zostaną przesunięte do ich odpowiedników w umowie na okres luty–grudzień br.

Propozycje zmian w umowach należy przesyłać na nr faks (42) 275-49-01 lub (42) 275-40-53.

W dniu 17 marca 2012 r. dla wszystkich umów, dla których okres rozliczeniowy skończył się z dniem 31 stycznia 2012 roku zostanie zablokowana możliwość dodawania do sprawozdawczości  nowych pozycji rozliczeniowych.

 

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy