Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza, Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, Leczenie szpitalne

15.07.2011

W związku z ukazaniem się na stronie Centrali zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 30/2011/DSOZ z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr 32/2011/DSOZ z dnia 4 lipca 2011 r. oraz Nr 33/2011/DSOZ z dnia 6 lipca 2011 r. zmieniających zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzajach:

  • rehabilitacja lecznicza
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • leczenie szpitalne

ŁOW NFZ zaprasza do odbioru aneksów od dnia 15.07.2011 r.

w  siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów

Sprawozdawczość zbiorcza z POZ

05.07.2011

W związku z analizą sprawozdawczości zbiorczej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (przekazywanej komunikatem XML typu ZBPOZ) Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza listę świadczeniodawców wraz z informacjami o brakach i błędach w sprawozdaniach za miesiące styczeń-maj 2011 r.

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: AOS II półrocze 2011r.

01.07.2011

W związku z zakończeniem procesu ustalania warunków finansowych na drugie półrocze 2011r. dotyczących umów w rodzaju:

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ŁOW NFZ zaprasza do odbioru aneksów
od dnia 04.07.2011 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów; 

Konkurs ofert - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

01.07.2011

W związku z podziałem obszaru zabezpieczenia nr 2 na dwa mniejsze obszary zabezpieczenia nr 30 oraz nr 31 w świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w województwie łódzkim, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza wszystkich świadczeniodawców zainteresowanych realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w ww. zakresie do zapoznania się z prezentacją związaną z przygotowaniami do ogłoszenia postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów z ŁOW NFZ.

 

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ

Jednorodne Grupy Pacjentów w AOS 2011 - spotkanie informacyjne

29.06.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie zaprasza na spotkania w sprawie zmian w finansowaniu świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna obowiązujących od 1 lipca 2011r. na podstawie Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 29/2011/DSOZ.

Brakujące sprawozdania z kolejek oczekujących za miesiąc maj 2011 r.

14.06.2011

W związku z analizą sprawozdawczości z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc maj nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 13.06.2011 r.

Rozliczenie w SIMP Programu profilaktyki raka szyjki macicy

10.06.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o niezwłocznym rozliczeniu badań cytologicznych w SIMP za okres styczeń – czerwiec 2011 r. poprzez zatwierdzenie wyników badań w etapie podstawowym i diagnostycznym, przesłanie wyników, a następnie wygenerowanie rachunku.

Aneksowanie umów w rodzaju AOS i LSZ

07.06.2011

Dokumenty, o których mowa  w komunikacie z dnia 3 czerwca 2011 r. należy składać w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kancelarii przy ulicy Kopcińskiego 58 bądź we właściwych terytorialnie delegaturach:

  • w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a
  • w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 293
  • w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 3