Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – podpisywanie aneksów do umów

22 listopad 2011

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 69/2011/DSOZ z dnia 19 października  2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 23 listopada 2011 r.  
w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów