Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

W sprawie realizacji zapisów procedury

18.11.2011

Realizując zapisy Procedury definiowania priorytetów i planowania zakupu świadczeń o numerze 2010/001/DSOZ/PZ/1.0, Łódzki Oddział Wojewódzki w załączeniu publikuje wymagane dokumenty w sposób określony w w/w procedurze.