Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Centralna Baza Endoprotezoplastyki – informacja o usprawnieniu aplikacji

17 listopad 2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 17 listopada 2011 r. Centralna Baza Endoprotezoplastyki po przeprowadzonych modyfikacjach została usprawniona i przekazana do eksploatacji dla Świadczeniodawców. Prosimy o jak najszybsze uzupełnienie Kart Wszczepów za poprzednie miesiące.

W przypadku produktów:

  • H09 (zabiegi operacyjne - rewizyjne z powodu aseptycznego obluzowania lub z towarzyszącym złamaniem "okołoprotezowymi")
  • H10 (zabiegi operacyjne - rewizyjne w przypadkach infekcji wokół protezy)

od miesiąca października należy również wprowadzać zabiegi bez użycia implantów, zaznaczając nowe pole na karcie „Rewizja bez wymiany elementów”.

 Jednocześnie przypominamy, że elementów typu „spacer” nie wykazuje się w karcie wszczepu.

 Telefony: 42 275-48-56, 42 275-48-55