Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju AOS

16.11.2011

W związku z procesem kontraktowania świadczeń w rodzaju AOS Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że czas pracy poradni wynika z sumy godzin pracy poszczególnych lekarzy spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. nr 111, poz. 653 z późn. zm.) oraz Zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 81/DSOZ/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku.