Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Postępowania konkursowe na realizację świadczeń w rodzaju: SPO

29 listopad 2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 28.11.2011 roku opublikowane zostały w przeglądarce postępowań, postępowania konkursowe na realizację świadczeń o okresie 01.02.2012 - 31.12.2014 w rodzaju: Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze. Jednocześnie do świadczeniodawców realizujących umowy w 2011 r. zostaną wysłane propozycje przedłużenia umów na okres styczeń 2012 wraz z propozycją załącznika rzeczowo-finansowego na ten okres.

W celu pobrania zapytania ofertowego należy zalogować się do Portalu Świadczeniodawcy w części dotyczącej umów na realizację świadczeń, po wybraniu – pokaż więcej, wybrać informator o postępowaniach na rok 2012, a następnie wyszukać właściwe postępowanie i pobrać dla tego postępowania definicję.