W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 stycznia 2011 r., dotyczącego wyników weryfikacji sprawozdań w zakresie list oczekujących za miesiąc grudzień 2010 r. publikujemy informację o korektach  dokonanych przez świadczeniodawców.

W nawiązaniu do komunikatu z 29.12.2010r. w sprawie modyfikacji systemów informatycznych NFZ, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ prosi o zapoznanie się z dokumentacją opisującą zmiany w sposobie rozliczeń od 1 stycznia 2011r.

Do pobrania instrukcja „Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy”.

Aktualizacja instrukcji w dniu: 08.02.2011 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 20.01.2011 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna dotyczące zakresu Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że w związku z toczącym się procesem aneksowania i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2011 przesunięciu - do dnia 26 stycznia 2011 r. do godz. 12:00 - ulega termin przesyłania list świadczeniobiorców oraz list uczniów do weryfikacji za miesiąc styczeń 2011 r.

W 2010 roku część świadczeniodawców przekazywało do NFZ informacje o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania zarówno do komórek organizacyjnych, jak i na procedury medyczne, podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu do końca 2009 roku, natomiast pozostali świadczeniodawcy wyłącznie do komórek organizacyjnych.

Leczenie szpitalne – komunikat w sprawie postępowań konkursowych w zakresach neonatologia – hospitalizacja oraz położnictwo i ginekologia – hospitalizacja

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zaprasza świadczeniodawców, którzy złożyli prawidłowy wniosek w wersji elektronicznej oraz papierowej w sprawie rachunku bankowego, do podpisywania aneksów do umów na 2011 r. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Umowy od dnia 19 stycznia 2011 r. można odbierać w:

  •  siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów,
  •  we właściwych miejscowo delegaturach.

 

W związku z opublikowaniem ogłoszeń o postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń na terenie województwa łódzkiego w zakresie

17.3118.031 – świadczenia udzielane przez zespół sanitarny typu „N”