Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

AOS - podpisywanie aneksów do umów

09 grudzień 2011

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 88/2011/DSOZ z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 12 grudnia 2011 r.
w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów