Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana terminu rozstrzygnięcia w postępowaniach w rodzaju: REH oraz PPZ

15.12.2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Zdrowia postanowił przedłużyć termin roztrzygnięcia konkursu ofert dla postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: Rehabilitacja Lecznicza oraz Profilaktyczne Programy Zdrowotne w postępowaniach:

 • 05-12-000002/REH/05/1/05.1310.208.02/1
 • 05-12-000009/REH/05/1/05.4300.300.02/1
 • 05-12-000010/REH/05/1/05.2300.021.02/1
 • 05-12-000013/REH/05/1/05.1300.207.02/1
 • 05-12-000018/REH/05/1/05.1310.208.02/1
 • 05-12-000019/REH/05/1/05.1300.207.02/1
 • 05-12-000020/REH/05/1/05.2300.021.02/1
 • 05-12-000029/REH/05/1/05.1310.208.02/1
 • 05-12-000033/REH/05/1/05.2300.022.02/1
 • 05-12-000035/REH/05/1/05.1300.207.02/1
 • 05-12-000038/REH/05/1/05.1300.207.02/1
 • 05-12-000041/REH/05/1/05.1300.207.02/1
 • 05-12-000044/REH/05/1/05.1300.207.02/1
 • 05-12-000050/REH/05/1/05.4308.300.02/1
 • 05-12-000052/REH/05/1/05.1310.208.02/1
 • 05-12-000055/REH/05/1/05.1310.208.02/1
 • 05-12-000061/REH/05/1/05.2300.022.02/1
 • 05-12-000063/REH/05/1/05.4300.300.02/1
 • 05-12-000064/REH/05/1/05.2300.022.02/1
 • 05-12-000065/REH/05/1/05.1310.208.02/1
 • 05-12-000066/REH/05/1/05.4300.300.02/1

Nowy termin rozstrzygnięcia określony został na dzień 16.12.2011 r.

 

 • 05-12-000122/PRO/10/1/10.7940.158.02/1
 • 05-12-000129/PRO/10/1/10.7940.158.02/1

Nowy termin rozstrzygnięcia określony został na dzień 20.12.2011 r.