EWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ. W Łódzkiem używa go 98% placówek, które mają podpisany kontrakt z ŁOW NFZ.

 Stan na dzień: 1 sierpnia 2020 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców