Skip to main content

Dla pacjenta

Studencie, nie oblej egzaminu z eWUŚ

Jeżeli studiujesz, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia, żeby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Kto może zgłosić Cię do ubezpieczenia?

  • Twoi rodzice - jako członka rodziny

  • szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie - pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Twoi rodzice mogą zgłosić Cię do swojego ubezpieczenia jako członka rodziny do ukończenia przez Ciebie 26. roku życia. Jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, do ubezpieczenia może zgłosić Cię Twoja uczelnia. Musisz w tej sprawie złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie swojej uczelni.

 

Ważne!

 

Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie podjąłeś pracę, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy zlecenia, Twoje ubezpieczenie zgłoszone przez rodzica  wygasło i nie zostanie przywrócone automatycznie gdy zakończysz swoją pracę. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych, rodzic ponownie musi zgłosić Cię do ubezpieczenia w swoim zakładzie pracy.

 

Twoje prawo do świadczeń wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą Cię u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie.

 

Jeżeli ukończyłeś studia albo zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz i nie zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, nie martw się.

 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ
masz jeszcze przez 4 miesiące!

 

Uwaga!

Jeśli żaden z Twoich rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ do ubezpieczenia zdrowotnego mogą Cię także zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek. Muszą tego dokonać u swojego płatnika składek (w ZUS lub KRUS).

  

Stan na dzień: 1 sierpnia 2020 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców