Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Centralna Baza Endoprotezoplastyki – aktualizacja wniosków

14.01.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 14 ust 2 pkt 1 Zarządzenia nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej endoprotezo plastyki narządu ruchu zobowiązany jest do przekazywania w formie elektronicznej sprawozdania zgodnie ze wzorem i formacie określonym przez Fundusz, czyli w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki (CBE)

Braki i błędy w komunikatach XML z list oczekujących za miesiąc grudzień 2010

14.01.2011

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc grudzień nie zostały przesłane, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 13.01.2011 r.

Ostateczne rozliczenia umów zawartych na 2010 rok

11.01.2011

 

Łódzki OW NFZ zwraca się do Państwa z prośbą o jak najszybsze rozliczanie umów obowiązujących w roku ubiegłym.

POZ - przesyłanie list aktywnych

07.01.2011

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że w związku z toczącym się procesem generowania umów z zakresu POZ na rok 2011 r., przesunięciu do dnia 19 stycznia 2011 r. ulega termin przesyłania list świadczeniobiorców oraz list uczniów do weryfikacji za miesiąc styczeń 2011 r. Jednocześnie informujemy, że poprawne przekazanie list jest możliwe po zaimportowaniu do Państwa systemów informatycznych elektronicznych wersji umów (plików umx), które po podpisaniu umów będą udostępnione w Portalu Świadczeniodawcy.

Przypominamy ponadto, iż weryfikacji za miesiąc styczeń 2011 r. podlegają listy podopiecznych aktualne na dzień 1 stycznia 2011 r., które powinny być sporządzone zgodnie z warunkami zawartej z ŁOW NFZ umowy.


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu POZ pod numerem telefonu 42 275-41-64.

Rozliczenie w SIMP Programu profilaktyki raka szyjki macicy i Programu raka piersi

05.01.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o niezwłocznym rozliczeniu badań cytologicznych (i mammograficznych) w SIMP, poprzez zatwierdzenie wyników badań w etapie podstawowym i diagnostycznym oraz wygenerowanie rachunku. W etapie podstawowym wszystkie wymazy pobrane w grudniu zostaną również rozliczone w grudniu.

Ustalenie numerów rachunków bankowych do umów w rodzaju POZ na 2011 rok

03.01.2011

ŁOW NFZ informuje, iż wygenerowanie aneksu do umowy na 2011 rok możliwe jest po złożeniu wniosku w sprawie rachunku bankowego.