Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza, Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, Leczenie szpitalne

15.07.2011

W związku z ukazaniem się na stronie Centrali zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 30/2011/DSOZ z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr 32/2011/DSOZ z dnia 4 lipca 2011 r. oraz Nr 33/2011/DSOZ z dnia 6 lipca 2011 r. zmieniających zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzajach:

  • rehabilitacja lecznicza
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • leczenie szpitalne

ŁOW NFZ zaprasza do odbioru aneksów od dnia 15.07.2011 r.

w  siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów