Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość zbiorcza z POZ

05.07.2011

W związku z analizą sprawozdawczości zbiorczej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (przekazywanej komunikatem XML typu ZBPOZ) Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza listę świadczeniodawców wraz z informacjami o brakach i błędach w sprawozdaniach za miesiące styczeń-maj 2011 r.

Prosimy o zapoznanie się z uwagami ŁOW NFZ, wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz uzupełnienie lub poprawienie sprawozdań w terminie do 11 lipca 2011 r.

Jednocześnie przypominamy, że brak poprawnej, terminowo przekazanej (do 10 każdego miesiąca) i zgodnej z warunkami umów sprawozdawczości może skutkować konsekwencjami zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w § 29 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484).

W przypadku wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z pracownikiem Działu POZ - p. Małgorzatą Suchcicką (tel. 422 754 164).