Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: AOS II półrocze 2011r.

01.07.2011

W związku z zakończeniem procesu ustalania warunków finansowych na drugie półrocze 2011r. dotyczących umów w rodzaju:

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ŁOW NFZ zaprasza do odbioru aneksów
od dnia 04.07.2011 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów;