Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Konkurs ofert - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

01.07.2011

W związku z podziałem obszaru zabezpieczenia nr 2 na dwa mniejsze obszary zabezpieczenia nr 30 oraz nr 31 w świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w województwie łódzkim, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza wszystkich świadczeniodawców zainteresowanych realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w ww. zakresie do zapoznania się z prezentacją związaną z przygotowaniami do ogłoszenia postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów z ŁOW NFZ.

 

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ