Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Profilaktyczne Programy Zdrowotne - zmiany w Zarządzeniu Prezesa NFZ

19 lipiec 2011

ŁOW NFZ informuje, że ukazało się Zarządzenie Nr 35/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 7 lipca, częściowo zmieniające zarządzenie 57/2009/DSOZ i 11/2010/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne. Zarządzenie dostępne jest TUTAJ.

 

Zarządzenie obejmuje zmiany:

1. Program Profilaktyki raka piersi - etap podstawowy:

 • zmiana kodów zakresów z podziałem na pracownie stacjonarne i mobilne
 • zmiana odnośnie kwalifikacji personelu – technika elektroradiologii
 • zniesienie jako kryterium szczegółowe - uzupełniające wymaganego u techników elektroradiologii wykonywania 1000 mammografii rocznie na kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu 
 • zmiana wymagań dotyczących kontroli jakości badań mammograficznych i audytu klinicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

2. Program Profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki:

 • zmiana odnośnie kwalifikacji personelu – technika elektroradiologii
 • zniesienie jako kryterium szczegółowe-uzupełniające wymaganego u techników elektroradiologii wykonywania 1000 mammografii rocznie na kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu

3. Program Profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki: 

 • zmiana w zakresie wskazania dalszych procedur diagnostycznych i leczniczych po rozpoznaniu ASC-US

4. Program Profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny: 

 • usunięcie jednego z kryteriów dodatkowo ocenianych w etapie diagnostycznym

5. Program Badań Prenatalnych: 

 • zmiana zasady kierowania na poradę genetyczną

6. Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych: 

 • zmiana tabeli określającej wymagania dla wykonawców etapu podstawowego 
 • zmiana wzoru nr 2 ankiety o stanie zdrowia świadczeniobiorcy w Programie profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP).

Oraz zmiany w warunkach wymaganych od świadczeniodawców - przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2011 r.