Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja o ordynacji leków pacjentom chorym przewlekle

22 lipiec 2011

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z § 12 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej, jeżeli posiada informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Mając na uwadze dobro pacjentów, dopuszczalna jest możliwość stosowania ordynacji lekowej w chorobach przewlekłych bez konieczności zbadania pacjenta. Jednakże wystawienie w takiej sytuacji przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej recepty na leki uzależnione jest od oceny konkretnej sytuacji dokonanej przez lekarza i powinno znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej.