Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne

01 sierpień 2011

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 35/2011/DGL z dnia 7 lipca  2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 1 sierpnia 2011 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.

Źródło: Dział Obsługi Umów