Skip to main content

Dla mediów

ŁOW NFZ uruchamił kolejne placówki dla dzieci w kryzysie psychicznym

Łódzki NFZ uruchamił kolejne placówki pierwszej pomocy dla dzieci i nastolatków w kryzysie psychicznym. Od 1 marca 2024 r. pomoc w ramach umowy z NFZ udzielają 3 nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, które poprawią dostęp do leczenia w Łodzi i powiatach pabianickim i tomaszowskim.

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny są podstawą nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pomocy udzielają tu specjaliści - psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Mogą tu zgłaszać się – bez skierowania - rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ośrodkach można skorzystać m.in. z porady psychologicznej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej, wizyta, porady domowej lub środowiskowe. Praca ośrodków jest oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Dlatego ważne jest, aby ośrodek był jak najbliżej domu.

Od 1 marca w Łódzkiem pomocy na I poziomie udzielają 3 nowe ośrodki, w sumie w Łódzkiem będą 34 takie ośrodki, we wszystkich powiatach co najmniej po jednym. SP ZOZ przy Mielczarskiego 35 będzie 8 ośrodkiem I poziomu w Łodzi, natomiast w powiecie pabianickim i tomaszowskim pracują już ośrodki I poziomu, ale z analiz NFZ wynikało, że kolejne jest ich wsparcie.

Od początku marca 2024 roku w Pabianicach przy ul. Marii Konopnickiej 39 A funkcjonuje nasz Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie, które zdobyliśmy w pracy z dziećmi i młodzieżą na przestrzeni kilku lat pozwoliło na wypracowanie indywidualnego podejścia do każdego pacjenta, opracowanie sprawdzonych i skutecznych programów pomocy oraz wypracowanie procedur opartych na współczesnej wiedzy, wykwalifikowanej kadrze i współpracy całego zespołu. Wszystkie świadczenia zarówno dla dorosłych jak i dla osób poniżej 18 roku życia są bezpłatne!

Ośrodek w Pabianicach jest to również wyjątkowe miejsce, gdzie dzieci i młodzież, a także ich najbliżsi mogą uzyskać pomoc psychologa  i psychoterapeuty, ale również pomoc terapeuty środowiskowego w miejscu zamieszkania i pozostałych strefach środowiska dziecka. Osobom objętym profesjonalną pomocą ośrodka w Pabianicach zapewniamy także kompleksowość pomocy, w tym w przypadku potrzeby – konsultację specjalisty psychiatry. Prowadzimy bowiem także Ośrodek II poziomu referencyjnego w Łodzi , gdzie lekarz psychiatra konsultuje bezpłatnie wszystkie dzieci wymagające specjalistycznej pomocy.  W każdym naszym ośrodku staramy się, aby czas oczekiwania na wizytę był jak najkrótszy, ponieważ rozumiemy powagę problemów, z jakim nasi mali pacjenci zgłaszają się do naszych poradni – mówi Małgorzata Prystupa z NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁGORZATA PRYSTUPA.

 

Analizujemy dostęp do leczenia dzieci w kryzysie psychicznym i sukcesywnie ogłaszamy konkursy ofert na te świadczenia. Od marca dołączyły kolejne 3 ośrodki I poziomu, w kwietniu następne,  naszym priorytetem jest to, aby dziecko otrzymało pomoc jak najbliżej miejsca zamieszkania, żeby zdrowiało  w swoim otoczeniu domowym i rówieśniczym  – A. Olsiński dyrektor ŁOW NFZ.

 

DEPRESJA W ŁÓDZKIEM

Z raportu NFZ na temat depresji wynika, że w Polsce rośnie liczba pacjentów poniżej 18. r.ż. , którzy skorzystali z refundowanych leków przeciwdepresyjnych. W Łódzkiem w 2022 r. epizod depresyjny i zaburzenia depresyjne nawracające rozpoznano u 1803 dzieci w Łódzkiem w wieku od 10 do 19 lat, w tej grupie najczęściej chorowały dziewczynki – 1053 w wieku od 15 do 19 lat. W roku 2023 od stycznia do września epizod depresyjny i zaburzenia depresyjne nawracające 1404 dzieci od 10 do 19 lat, dziewczynki w wieku 15-19 lat chorowały najczęściej – 876 dziewczynek.

Zdarza się, że dziecko potrzebuje wsparcia w postaci leków przeciwdepresyjnych, od stycznia do maja 2023 r. leki przeciwdepresyjne (podgrupa farmakologiczna ATC) wypisano dla 4265 dzieci w wieku od 14 do 18 lat i 786 dzieci w wieku od 0 do 13 lat **. 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

 

LISTA WSZYSTKICH PLACÓWEK I,  II i III POZIOMU PSYCHIATRII DLA DZIECI:

 

 PLACÓWKI z umową z NFZ od 1 marca 2024 r.

 

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI

ŁÓDŹ

ROMUALDA MIELCZARSKIEGO 35

42 616 35 35

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁGORZATA PRYSTUPA

PABIANICE

MARII KONOPNICKIEJ 39A

825 643 632                                        

 

721 272 287

NEUROCLINIC - CENTRUM TERAPII

TOMASZÓW MAZOWIECKI

OGRODOWA 35

784 225 166

 

Stan na dzień: 12 marca 2024 r.

Źródło: Rzecznik prasowy