Skip to main content

Dla pacjenta

Gdzie się leczyć w Święta?

 

Przed nami kilka świątecznych, wolnych od pracy dni. Przypominamy, gdzie można uzyskać pomoc medyczną
w razie nagłego zachorowania czy pogorszenia stanu zdrowia.

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia mamy prawo udać się po pomoc medyczną do dowolnego punktu, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania. Nocna i świąteczna pomoc medyczna jest przedłużeniem pracy lekarza POZ – pomoc jest udzielana w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

 

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w poradni,
  • telefonicznie,
  • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe oraz Izby Przyjęć

W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia.

 

Święta za granicą

Wyjeżdżając na święta za granicę warto mieć ze sobą kartę EKUZ - Europejską Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki EKUZ w nagłych przypadkach możemy skorzystać z pomocy medycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Osoba posiadająca EKUZ ma prawo do świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia w trakcie tymczasowego pobytu w danym kraju. O zakresie świadczeń decyduje lekarz.

 

TIP – pomoże znaleźć pomoc w Święta

Nie wiesz, gdzie szukać pomocy w Święta w razie nagłego zachorowania?

Telefoniczna Informacja Pacjenta pomoże – 800 190 590 bezpłatna infolinia całodobowa.

 

SOR(RY) tu się ratuje życie

W Łódzkiem jest 18 szpitalnych oddziałów ratunkowych, czyli SOR-ów. Trafiają do nich pacjenci z w stanie zagrożenia życia, ofiary wypadków, urazów, pacjenci przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego. Ci pacjenci w pierwszej kolejności powinni otrzymać pomoc lekarzy i pielęgniarek. Zdarza się, że jest to utrudnione, bo w SOR są pacjenci z błahymi dolegliwościami.

 

Pamiętaj!

W SOR ratuje się życie. Nie odbieraj innym szansy.
Korzystaj z pomocy lekarza POZ w godzinach jego pracy
lub z poradni nocnej i świątecznej pomocy.