Skip to main content

Dla pacjenta

11 maja - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

08 maj 2018

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi  i Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ serdecznie zapraszają na Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

W dniu 11 maja 2018 r. w godz. 9.30 - 14.00 w I Oddziale ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2 będą Państwo mogli skorzystać z prelekcji i porad wielu ekspertów.

PRELEKCJE

9:30-11:30 - I Oddział ZUS w Łodzi, ul. Zamenhofa 2, sala 618:
9:30-9:55 - ZUS – „Zasady przyznawania świadczeń, elektroniczne zwolnienia e-ZLA.”
9:55-10:15 - ZUS – „ Kto i kiedy może skorzystać z ośrodka rehabilitacyjnego.”
10:15-10:40 - Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy”
10:40-11:00 - PFRON - „Aktywizacja zawodowa, dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, rozpoczęcie działalności gospodarczej.”
11:00-11:30 - ZUS – „Renty z tytułu niezdolności.”

PORADY EKSPERTÓW w godz. 11:00- 14:00

  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych,
  • Państwowy Urząd Pracy,
  • Krajowa Izba Administracji Skarbowej,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Polski Związek Niewidomych,
  • Rzecznik Osób Niepełnosprawnych,
  • Miejski Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
  • Porady specjalistów z ZUS

  

Na stoisku Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie można uzyskać informacje o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe, dopłatach do niezbędnego zaopatrzenia (np. sprzętu ortopedycznego czy środków higienicznych) oraz wszystkich świadczeniach finansowanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Każdy kto odwiedzi nasze stoisko, otrzyma upominek i wydawnictwa NFZ.

Plakat: 11 maja 2018 r. w godz. 9.30 - 14.00 w I Oddziale ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2

 

Źródło: Rzecznik Prasowy