Skip to main content

Dla pacjenta

Senioralia z ŁOW NFZ

2018 SENIORALIA BANER MIASTO LOGO

Łódzki OW NFZ, partner V Senioraliów, zaprasza na spotkania i prelekcje. Czekamy na Seniorów na naszych stoiskach informacyjnych.

Będzie można dowiedzieć się wszystkiego o bezpłatnych lekach 75+, kuracjach sanatoryjnych, wyjazdach z kartą EKUZ, szczególnych rozwiązaniach dla osób starszych, w tym o kompleksowej opiece nad chorym po zawale. Chcemy, aby łódzccy Seniorzy byli dobrze poinformowani i sprawnie korzystali z przysługujących im bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Głównym celem organizowanych od 2013 r. Łódzkich Senioraliów jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał.

 

Zapraszamy Seniorów:

  • 16 maja, środa, g. 11 Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora, ul. Szpitalna 6

Latem do Sopotu i do Wiednia - prelekcja na temat zasad korzystania z kuracji sanatoryjnych oraz z karty EKUZ podczas wyjazdów zagranicznych.

  • 19 maja, sobota, g. 10-14 Miejskie Centrum im. K. Jonschera w Łodzi, Lecznicza 6

stoisko informacyjne ŁOW NFZ, informacje o zasadach leczenia sanatoryjnego, informacje o nowych bezpłatnych lekach na liście 75+, o bezpłatnych programach profilaktycznych.

Każdy kto nas odwiedzi, otrzyma upominki od NFZ oraz informator Gdzie się leczyć bezpłatnie 2018-2021.

 

Źródło:rzecznik prasowy