Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2023 r., zawarto umowę na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie lekarza i pielęgniarki poz przy ul. Żeligowskiego 46 w Łodzi z podmiotem leczniczym: JUTRO MEDICAL SP. Z O.O.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej