Zgodnie z rozporządzeniami wprowadzającymi obowiązek wystawiania e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe dnia 17 marca 2023 r. usługa wystawiania e-skierowań uzdrowiskowych została udostępniona.

Więcej informacji.

Źródło: Centrala NFZ