Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2023 r. podpisaliśmy umowę z Samodzielnym Szpitalem Wojewódzkim im. M. Kopernika w Piotrkowie Tryb. w zakresie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii przy ul. Roosevelta 3.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim