Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy ze Szpitalem Powiatowym w Radomsku w zakresie świadczeń poz w Radomsku, ul. Jagiellońska 36

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 września 2019 roku, na wniosek Szpitala Powiatowego w Radomsku, umowa nr 054/140043/01/050/19 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz w miejscu udzielania świadczeń: Radomsko, ul. Jagiellońska 36, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Szpitalem Powiatowym w Radomsku, została rozwiązana w części.

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w Radomsku:

  • Przychodnia Zdrowia w Radomsku, ul. Armii Krajowej 34
  • Przychodnia Zdrowia w Radomsku, ul. Przedborska 39/41
  • MEDIFARM Olejniczakowie Spółka Jawna, Radomsko, ul. Armii Krajowej 32
  • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROMED, Radomsko, ul. Miła 5
  • NZOZ Przychodnia Lekarska MEDYK Sp. j., Radomsko, ul. St. Batorego 3
  • NZOZ Przychodnia Lekarska MEDYK Sp. j., Radomsko, ul. Fredry 12
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDAX, Radomsko, ul. Mickiewicza 29

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim