Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z USK im. N. Barlickiego w zakresie dermatologii

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 1 lipca 2019 roku, na wniosek SP ZOZ USK Nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi, umowa nr 051/110056/03/080/19 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie dermatologiii, zawarta pomiędzy ŁOW NFZ a SP ZOZ USK Nr 1 im. N. BarlickiegoUM w Łodzi, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź została rozwiązana.

Informacje o dostępnych terminach leczenia znajdą Państwo w Informatorze o Termiach Leczenia: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej