Skip to main content

Dla pacjenta

Świadczenia lekarza poz i pielęgniarki poz w Mniszkowie oraz pielęgniarki szkolnej w Rzeczycy.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 września 2019 r. została zawarta umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza poz, pielęgniarki poz i pielęgniarki szkolnej ze Świadczeniodawcą: Przychodnia Rodzinna Mariusz Kuśmierski Michał Szymański Sp. j.

Od dnia 1 września 2019 r. świadczenia lekarza poz i pielęgniarki poz będą udzielane w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, świadczenia pielęgniarki szkolnej w Rzeczycy, ul. ks. J. Kitowicza 4.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim