Skip to main content

Dla pacjenta

Informacja dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego. Leczenie od 1.10 po wygaśnięciu umowy z PCMiD

ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ OD 1 PAŹDZIERNIKA DLA PACJENTÓW
Z TERENU PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ORAZ POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

 

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o sposobie zabezpieczenia świadczeń od dnia 1 października dla pacjentów z terenu Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu piotrkowskiego w związku z wygaśnięciem umowy w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia (sieci szpitali) z Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

  

LECZENIE W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

 

Poradnia ginekologiczno-położnicza

 • Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "K-MED"
 • Megamed sp. z o.o.
 • Instytut Zdrowia Medicall

 

Uwaga! Trwa ogłoszony ponownie przez NFZ konkurs ofert, lista poradni od 1 listopada może się zwiększyć.

 

Poradnia diabetologiczna

 • Megamed sp. z o.o.
 • Instytut Zdrowia Medicall
 • Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie

 

Poradnia kardiologiczna

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KARDIO-MED.
 • Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

  

Poradnia neurologiczna

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita-Med" s.c.
 • Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
 • Megamed sp. z o.o.

  

LECZENIE SZPITALNE

  

Oddział ginekologiczno-położniczy (także pakiet onkologiczny)

 • Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie

  

Oddział neonatologiczny

 • Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie

 

Izba przyjęć

 • Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie

 

Oddział chorób wewnętrznych

 •  Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

 • Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

(PCMiD udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do godz. 8 w dniu 1.10. 2019 r. ) 

 

Informacja dla pacjentów w sytuacji zakończenia umowy z NFZ przez placówkę medyczną

   

Pacjent pierwszorazowy, czyli oczekujący w kolejce na pierwszą wizytę

Pacjenci oczekujący w kolejce na pierwszą wizytę powinni pamiętać, że:

 1. Placówka medyczna, która zakończyła wykonywanie umowy z NFZ ma obowiązek wydać osobie ubezpieczonej oryginał skierowania oraz bezpłatne zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty, kiedy osoba zgłosiła się do niej. Pacjent za wydanie zaświadczenia nie wnosi opłaty.
 2. Na podstawie skierowania osoba ubezpieczona ma prawo wyboru placówki medycznej spośród tych, które aktualnie posiadają umowę z Funduszem w danym zakresie świadczeń.
 3. Wybrana placówka medyczna – o ile nie ma bieżącej możliwości zrealizowania świadczenia – ma obowiązek w dniu zgłoszenia wpisania pacjenta na listę oczekujących, uwzględniając datę wpisu w poprzedniej placówce. W trakcie rejestracji należy przedstawić skierowanie, a także dołączyć zaświadczenie o terminie wpisu do kolejki w placówce medycznej, która zakończyła umowę z NFZ.

  

Pacjent w trakcie kontynuacji leczenia

Jeżeli pacjent jest w trakcie leczenia a placówka medyczna rozwiązała umowę z NFZ należy pamiętać, że:

 1. Placówka medyczna ma obowiązek wydać pacjentowi kopię dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii, podmiot medyczny może pobierać opłatę.
 2. Następnie osoba ubezpieczona powinna wybrać nową placówkę medyczną spośród tych, które aktualnie posiadają umowę z NFZ.
 3. Pacjent, rejestrując się do lekarza specjalisty do którego wymagane jest skierowanie, ma obowiązek dostarczyć oryginał aktualnego skierowania, wystawionego przez lekarza prowadzącego lub lekarza POZ, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia rejestracji.

 

Informacje można uzyskać telefonicznie za pośrednictwem bezpłatnej całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (…);
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych (..);
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;                                      
 5. na informatycznym nośniku danych.

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii
w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

 

Dokumentacja medyczna bez opłaty

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób.

Informacje na temat miejsc udzielania świadczeń można uzyskać pod numerem bezpłatnej całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590

  

Źródło: rzecznik prasowy