Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiazanie umowy z Przychodnią Specjalistyczną Medyk w Wieluniu

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 stycznia 2019 roku, na wniosek Przychodni Specjalistycznej "MEDYK", umowa nr 052/220343/02/010/19 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie dermatologii, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Przychodnią Specjalistyczną "MEDYK", ul. Józefa Piłsudskiego 8, 98-300 Wieluń została rozwiązana.

Na terenie Łodzi świadczeń z zakresu dermatologii udziela 29 świadczeniodawców.

Informacje o dostępnych terminach leczenia znajdą Państwo w Informatorze o Termiach Leczenia: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej