Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ PRO PUBLICO BONO w Łodzi w zakresie dermatologii

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 roku na wniosek NZOZ PRO PUBLICO BONO M. Cielek przy ul. Ogniskowej 16 w Łodzi, umowa nr 051/210585/02/010/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie dermatologii została rozwiązana.

Na terenie Łodzi świadczeń z zakresu dermatologii udziela 30 świadczeniodawców. Informacje dostępne o terminach leczenia znajdą Państwo w Informatorze o Terminach Leczenia lub pod nr Telefonicznej Informacji Pacjenta 800  190 590.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej