Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ BIS-DENT K. Kurzelewski w Przedborzu, ul. Trytwa 4 w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 roku, na wniosek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BIS–DENT, umowa nr 054/240301/07/010/18N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, zawartej pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej BIS-DENT Krzysztof Kurzelewski Przedbórz, ul. Trytwa 4, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę najbliżej lokalizacji gminy Przedbórz w obszarze województwa łódzkiego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych to:

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu ul. Częstochowska 25,
  • Gabinet Stomatologiczny Teresa Szmidt, Aleksandrów 39,
  • Prywatny Gabinet Stomatologiczny Piotr Ciesielski, Ręczno, ul.. Główna 58,
  • Gminny Ośrodek Zdrowia w Kobielach Wielkich ul. Reymonta 79,
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie ul. Niepodległości 25,
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie Filia w Dmeninie 139

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim