Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ ALMED w Tomaszowie Maz. w zakresie okulistyki

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 roku, na wniosek NZOZ ALMED w Tomaszowie Maz., umowa nr 054/240015/02/010/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie okulistyki, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a NZOZ ALMED w Tomaszowie Maz., ul. Piłsudskiego 32, miejsce realizacji świadczeń ul. Krótka 7, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie okulistyki:

  • NZOZ MASOKO, ul. Smugowa 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  • NZOZ MEDICUS s.c., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  • NZOZ "OPTICA" BEATA DOBRZAŃSKA-NAJDYHOR, BEATA MATULSKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Zapiecek 16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  • Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim