Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Centrum Medyczne Salus w Będkowie w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 roku, na wniosek Centrum Medycznego Salus w Będkowie, umowa nr 054/140165/07/010/18N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Centrum Medycznym Salus w Będkowie, ul. Reymonta 8, miejsce realizacji świadczeń ul. Reymonta 11, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Będkowa w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych:

  • Centrum Medyczne Salus, ul. Reymonta 8, 97-319 Będków
  • PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY - TOMASZ ŚNIEGULA, ul. Reymonta 5, 97-319 Będków

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim