Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 roku, na wniosek Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, umowa nr 051/110006/02/010/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie neurochirurgii, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a ICZMP, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Łodzi w zakresie neurochirurgii:

  • SP ZOZ USK im. WAM UM w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,
  • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź,
  • SPZOZ USK Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej