Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ MAGMED w zakresie diabetologii

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 roku, na wniosek NZOZ MAGMED, umowa nr 051/210030/02/010/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, a NZOZ MAGMED, ul. Łódź, Pankiewicza 15, 91-738 Łódź, została rozwiązana.

Powyższy świadczeniodawca realizował umowę w zakresie diabetologii.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Łodzi w zakresie diabetologii:

  • SP ZOZ USK im. Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, ul. Stefana Żeromskiego 113, 90-549 w Łodzi oraz ul. Pieniny 30, 92-003 w Łodzi
  • SP ZOZ USK Nr 1 im. Norberta Barlickiego UM, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, Narutowicza 96, Narutowicza 100 , 90-153 w Łodzi
  • SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 w Łodzi
  • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, ul. Nowa 30/32, 90-030 w Łodzi
  • Przychodnia "Widzew", ul. Józefa Elsnera 19, 92-504 w Łodzi
  • Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji "CREATOR" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 55A, 90-553 w Łodzi
  • Centra Medyczne MEDYCEUSZ Sp. z o.o., ul. Bazarowa 9, 91-053 w Łodzi
  • Medycyna „Grabieniec” Sp. z o.o., ul. Grabieniec 13, 91-114 w Łodzi
  • Poradnia „Nowa”, ul. Andrzeja Struga 25, 90-631 w Łodzi

Źródło: Wydział  Świadczeń Opieki Zdrowotnej